GALA DE DESCHIDERE + ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED/ TOATĂ FRUMUSEȚEA ȘI DUREREA

GALA DE DESCHIDERE + ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED/ TOATĂ FRUMUSEȚEA ȘI DUREREA One World Romania, ediția a 16-a

GALA DE DESCHIDERE + ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED/ TOATĂ FRUMUSEȚEA ȘI DUREREA

One World Romania, ediția a 16-a

Regie: Laura Poitras – SUA – 2022 – 122 min

Sinopsis:

„All the Beauty and the Bloodshed” este un film bântuit: amintiri dureroase și spectre ale bolii nu încetează să îl traverseze la tot pasul, în aceeași măsură în care se lasă călăuzit – în persoana celebrei artiste Nan Goldin – de o viziune de luptă și emancipare hotărât întoarsă spre viitor. Filmul descrie un arc temporal complex, în care activismul de azi – Goldin duce o campanie împotriva familiei Sackler, un jucător important și veros din big pharma – constituie un epilog profund coerent al acestei vieți purtate în numele libertății, al minorităților și al unei revolte asumate. Documentarul se rotunjește frumos în jurul unor constante – de la comunitatea gay a New York-ului optzecist, devastată de epidemia de SIDA, la opioidele prezentului, care stârnesc dependență și aduc venituri „spălate” ulterior în lumea artei, prin felurite campanii de mecenat –, dând roată în jurul unei biografii care a demonstrat, cu o forță ce merge dincolo de lozincă sau clișeu, că intimul estecât se poate de politic.

Directed by: Laura Poitras – USA – 2022 – 122 min

Synopsis:

“All the Beauty and the Bloodshed” is a haunted film: painful memories and spectres of illness don’t cease to traverse it at every step, to the same extent it allows itself to be guided – through the famous artist Nan Goldin – by a vision of struggle and emancipation resolutely turned towards the future. The film depicts a complex temporal arc, where the activism of the present - Goldin runs a campaign against the Sackler family, a major and shady Big Pharma player - constitutes a profoundly coherent epilogue to a life lived in the name of freedom, of minorities, and an assumed rebellion. The documentary shapes itself around a series of constants – from the 1980s New York gay community, devastated by the AIDS epidemic, to the opioids of today, which cause addiction and bring profit that is subsequently “laundered” in the art world through various sponsorship campaigns -, as it circles around a biography which has proved, with a force that goes beyond slogans and clichés, that the personal is as political as it gets.

Biletele sunt valabile doar la data și ora inscripționate pe acestea. Rezervările facute prin abonamentele generale și de 5 intrări sunt valabile cu cel târziu 5 minute înainte de începerea filmului. Accesul spectatorilor în cinema după ora începerii filmului, așa cum este inscripționată pe bilet, nu este posibil.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe