RETROSPECTIVA JOCELYNE SAAB 2 / JOCELYNE SAAB RETROSPECTIVE 2

RETROSPECTIVA JOCELYNE SAAB 2 / JOCELYNE SAAB RETROSPECTIVE 2 One World Romania, ediția a 16-a

RETROSPECTIVA JOCELYNE SAAB 2 / JOCELYNE SAAB RETROSPECTIVE 2

One World Romania, ediția a 16-a - RETROSPECTIVA JOCELYNE SAAB / JOCELYNE SAAB RETROSPECTIVE

Total: 124 min

RO

Beirut niciodată

Original: Beyrouth jamais plus, Liban, 1976, 35 min

Anul 1976 marchează începutul calvarului din Beirut. Prin privirea copiilor, cineastul urmărește timp de șase luni distrugerea zilnică a zidurilor orașului. În fiecare dimineață, între orele 6 și 10, ea se plimbă prin Beirut, în timp ce milițiile din ambele tabere se odihnesc după noaptea de luptă.

Scrisoare din Beirut

Original: Lettre de Beyrouth, Liban, 1978, 52 min

La trei ani de la începutul războiului civil, Jocelyne Saab se întoarce în orașul ei pentru câteva luni. Trăind între această țară devastată de război și o țară în pace, ea încearcă să se readapteze la viața de zi cu zi din Beirut. Transportul public în oraș nu mai există, dar regizoarea pune în funcțiune un autobuz vechi, provocând o revenire deconcertantă la normalitate în acest oraș aflat în război: Oamenii se urcă în autobuzul pe care îl văd ca pe un loc sigur.

Beirut, orașul meu

Original: Beyrouth, ma ville, Liban, 1982, 37 min

În iulie 1982, armata israeliană a asediat Beirutul. Cu patru ani mai devreme, Jocelyne Saab a văzut cum casa copilăriei sale, veche de 150 de ani, a fost cuprinsă de flăcări. Ea s-a întrebat: când a început totul? Fiecare loc devine un sit istoric și fiecare nume o amintire.

Proiecția va fi realizată în prezența lui Mathilde Rouxel.

EN

Beirut, Never Again

Original: Beyrouth jamais plus, Lebanon, 1976, 35 min

1976 marks the beginning of Beirut’s calvary. With a child’s eyes the filmmaker follows for six months the daily destruction of the city’s walls. Every morning, between 6 and 10am she roams around Beirut while the militia from both sides rest from their night of fighting.

Letter from Beirut

Original: Lettre de Beyrouth, Lebanon, 1978, 52 min

Three years after the beginning of the Civil War the filmmaker returns to her city for several months. Living between this country at war and a country in peace, she tries to readapt to daily life in Beirut. Public transport in the city no longer exists, but the filmmaker gets an old bus up-and-running, provoking a disconcerting return to normality in this city at war: people climb onto the bus, which they see as a place of security.

Beirut, My City

Original: Beyrouth, ma ville, Lebanon, 1982, 37 min

In July 1982 the Israeli army laid siege to Beirut. Four years earlier Jocelyne Saab saw her 150-year-old childhood home go up in flames. She asked herself: when did all this begin? Every place becomes a historical site and every name a memory.

The projection will be held in the presence of Mathilde Rouxel. 

Biletele sunt valabile doar la data și ora inscripționate pe acestea. Rezervările facute prin abonamentele generale și de 5 intrări sunt valabile cu cel târziu 5 minute înainte de începerea filmului. Accesul spectatorilor în cinema după ora începerii filmului, așa cum este inscripționată pe bilet, nu este posibil.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități și al copiilor sub 12 ani, puteți solicita un bilet cu valoare 0 trimițând un email cu un document justificativ atașat către office@eventbook.ro cu minim 24h înainte de proiecția filmului.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe