EUROPA PASSAGE / EUROPA PASSAGE

EUROPA PASSAGE / EUROPA PASSAGE One World Romania, ediția a 16-a

EUROPA PASSAGE / EUROPA PASSAGE

One World Romania, ediția a 16-a - 24/7

Section: 24/7

Regie: Andrei Schwartz – Germania – 2021 – 90 min

Sinopsis:

„Europa passage”: nu doar numele unui cunoscut centru comercial din Hamburg – ci și, vrând-nevrând, o realitate mai largă a prezentului, care pentru mulți români transformă emigrația într-un botez de foc cu gust amar. Cineastul Andrei Schwartz urmărește o serie de conaționali ce se găsesc blocați într-o astfel de situație: un soi de purgatoriu – nici aici, în satul natal, nici acolo, în centrul economic occidental – care reduce viața familiilor de romi urmărite la un du-te-vino dintr-o precaritate posacă în alta încă și mai rea. Forțați să trăiască ghetoizat, umiliți prin job-uri improvizate și respinși de societate, acești oameni reprezintă fața nevăzută, de paria, a unei pretinse povești de succes despre integrarea în „marea familie Europeană”. Filmul se asigură că le conferă acestor oameni o prezență și un nume – Țîrloi, Maria și ceilalți –, smulgându-i măcar temporar din tristul lor anonimat. Ca un reminder mereu util despre menirea esențială a documentarului: acompaniament, refugiu și putere pentru cei în nevoie.

Directed by: Andrei Schwartz – Germany – 2021 – 90 min

Synopsis:

“Europa Passage”: not only the name of a famous commercial centre in Hamburg – but also, whether one likes it or not, a wider present reality, which for many Romanians turns emigration in a bitter baptism by fire. Filmmaker Andrei Schwartz follows a series of conationals who find themselves stuck in such a situation: some sort of a purgatory – neither here, in their native village, nor there, in the Western economic centre – that reduces the life of Roma families depicted in the film to a back-and-forth between a dejected precarious situation and one that is even worse. Forced to live in ghettos, humiliated through improvised jobs and rejected by society, these people represent the unseen outcast face of a supposed success story about the integration into “the great European family.” The film makes sure it offers these people a presence and a name - Țîrloi, Maria, and the others -, as it pulls them out of their sad anonymity even if temporarily. Like an ever-useful reminder of documentary cinema’s essential purpose: solidarity, refuge, and power for those in need.

Biletele sunt valabile doar la data și ora inscripționate pe acestea. Rezervările facute prin abonamentele generale și de 5 intrări sunt valabile cu cel târziu 5 minute înainte de începerea filmului. Accesul spectatorilor în cinema după ora începerii filmului, așa cum este inscripționată pe bilet, nu este posibil.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități și al copiilor sub 12 ani, puteți solicita un bilet cu valoare 0 trimițând un email cu un document justificativ atașat către office@eventbook.ro cu minim 24h înainte de proiecția filmului.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe