THE ETILAAT ROZ / ETILAAT ROZ

THE ETILAAT ROZ / ETILAAT ROZ One World Romania, ediția a 16-a

THE ETILAAT ROZ / ETILAAT ROZ

One World Romania, ediția a 16-a - RESIST TO EXIST / EXISTÂND, REZISTÂND

Section: RESIST TO EXIST / EXISTÂND, REZISTÂND

Regie: Abbas Rezaie – Afganistan – 2022 – 93 min

Sinopsis:

Abbas Rezaie, membru al echipei editoriale a cotidianului Etilaat Roz, cea mai citită publicație de jurnalism independent din Afganistan, presimte bulversările pe care le va antrena venirea talibanilor la putere în redacția lor și se echipează cu o cameră cu care va filma căderea progresivă în haos, actele de eroism, procesele de conștiință și hăurile de disperare care formează un microcosm al stării întregii națiuni. Dar apar, ca niște străfulgerări, și tablouri de viață cotidiană, precum fațada inundată de soare a clădirii redacției și pentru o clipă promisiunea normalității pare să fie, împotriva tuturor pronosticurilor, chiar după colț. Filmul lui Rezaie este un excelent exemplu al funcției de documentare brută, necesară și urgentă pe care poate în continuare s-o adopte opera cinematografică - nu doar imaginile captate în toiul acțiunii pe un echipament portabil și difuzate instantaneu pe rețelele sociale, ci însăilarea unei narațiuni ale cărei segmente în aparență observaționale ascund un angajament de un curaj aproape irațional și, în acest caz, un strigăt după ajutor.

Directed by: Abbas Rezaie – Afghanistan – 2022 – 93 min

Synopsis:

Abbas Rezaie, a member of the editorial staff of the Etilaat Roz, the most widely read independent newspaper in Afghanistan, foresees the upheaval the Taliban’s rise to power will produce and equips himself with a camera with which he will shoot the gradual descent into chaos, the acts of heroism, the crises of conscience and the pits of despair of his fellow journalists, all of which act as a microcosmos of the entire nation’s state of mind. Flashingly, glimpses of everyday life grace the screen, such as the reccurent image of the sun-drenched façade of the newspaper headquarters, and for a moment, despite all the signs of the contrary, the promise of normalcy seems to be right around the corner. Rezaie’s film is an excellent example of raw, necessary, and urgent documentation, a function cinema can continue to assume - not just the images captured in the midst of action on a portable device and instantly broadcasted on social media, but the act of assembling a narrative, whose deceptively simple observational segments conceal an almost irrational courage and, in this case, a cry for help.

Biletele sunt valabile doar la data și ora inscripționate pe acestea. Rezervările facute prin abonamentele generale și de 5 intrări sunt valabile cu cel târziu 5 minute înainte de începerea filmului. Accesul spectatorilor în cinema după ora începerii filmului, așa cum este inscripționată pe bilet, nu este posibil.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități și al copiilor sub 12 ani, puteți solicita un bilet cu valoare 0 trimițând un email cu un document justificativ atașat către office@eventbook.ro cu minim 24h înainte de proiecția filmului.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe