fbpixel

DON'T WORRY ABOUT INDIA / NU VĂ ÎNGRIJORAȚI PENTRU INDIA

DON'T WORRY ABOUT INDIA / NU VĂ ÎNGRIJORAȚI PENTRU INDIA One World Romania, ediția a 16-a

DON'T WORRY ABOUT INDIA / NU VĂ ÎNGRIJORAȚI PENTRU INDIA

One World Romania, ediția a 16-a - GOOD LIFE / VIAȚĂ BUNĂ

Section: GOOD LIFE / VIAȚĂ BUNĂ

Regie: Nama Filmcollective – Germania, Elveția – 2022 – 98 min

Sinopsis:

E de la sine înțeles că toate filmele sunt acte politice, indiferent dacă își asumă această dimensiune sau o ascund în spatele valorii de divertisment; puține însă sunt cronicile unei treziri a conștiinței politice adormite de privilegii și de înstrăinare. Acesta este cazul lui „Don’t Worry About India”, care adoptă forma unui jurnal de călătorie a unui tânăr cineast, bazat în Europa, care se întoarce în India cu ocazia alegerilor generale pentru primul ministru al țării. Desfășurarea acestui eveniment-mamut, care se întinde pe șase luni și urmează segmentarea administrativă a teritoriului, stabilește traiectoria protagonistului-narator, care face câte o oprire la rude sau cunoștințe împrăștiate prin țară în toiul campaniilor politice din fiecare regiune. În mod programatic, regizorul caută să surprindă prespectiva alunecoasă, refractară a indienilor de rând, localnici sau angajați ai înstăritei lui familii. Tabloul pe care îl realizează filmul este cel al unei nații fracturate, al cărei echilibru instabil între etnii și confesiuni este amenințat de ascensiunea extremei drepte și de indiferența elitelor, dar în orice caz încă deschisă la dialogul când ludic, când filozofic pe care îl inițiază cineastul, ajungând să se descopere pe sine în proces.

Directed by: Nama Filmcollective – Germany, Switzerland – 2022 – 98 min

Synopsis:

It goes without saying that all films are political acts, whether or not they assume this dimension or hide it behind their entertainment value; few of them, however, are the chronicles of the awakening of political awareness formerly benumbed by privilege and alienation. Such is the case with “Don’t Worry About India,” which takes the form of the travelogue of a young filmmaker based in Europe, who returns to India on the occasion of the country’s prime minister elections. The unfolding of this mammoth-event, which spans six months and follows the administrative segmentation of the territory, sets the protagonist-narrator's trajectory, as he makes stops at relatives and acquaintances spread all around the country in the midst of the political campaigns in every region. Systematically, the director seeks to capture the elusive, refractory perspective of ordinary Indians, locals, or employees of his wealthy family. The picture painted by the film is that of a fractured nation, whose unstable balance between ethnicities and religions is threatened by the ascension of the far right and the indifference of the elite, but is nevertheless still open to the playful and at times philosophical dialogue the director initiates, while he eventually gets to discover himself in the process.

Biletele sunt valabile doar la data și ora inscripționate pe acestea. Rezervările facute prin abonamentele generale și de 5 intrări sunt valabile cu cel târziu 5 minute înainte de începerea filmului. Accesul spectatorilor în cinema după ora începerii filmului, așa cum este inscripționată pe bilet, nu este posibil.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități și al copiilor sub 12 ani, puteți solicita un bilet cu valoare 0 trimițând un email cu un document justificativ atașat către office@eventbook.ro cu minim 24h înainte de proiecția filmului.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe

we also recommend


ABONAMENT GENERAL One World Romania, ediția a 17-a
5-14 Aprilie 2024
ABONAMENT GENERAL
Bucuresti
ABONAMENT FULL FESTIVAL One World Romania, ediția a 17-a
5-14 Aprilie 2024 - Fizic / 15-25 Aprilie 2024 - Online
ABONAMENT FULL FESTIVAL
Bucuresti