fbpixel
Skip to main content

Eat Your Catfish / Mănâncă tot din farfurie!

Engleză Română, Engleză
Eat Your Catfish / Mănâncă tot din farfurie! One World Romania Timișoara

Eat Your Catfish / Mănâncă tot din farfurie!

One World Romania Timișoara
Engleză Română, Engleză

SUA, Spania, Turcia, 2021 

74'

Regie, Producție: Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand, Senem Tüzen

Imagine, Sunet: Noah Arjomand

Montaj: Adam Isenberg, Senem Tüzen

Design de Sunet: Adrian Lo

Muzică: Daniel Whitworth

Festivaluri și premii: Santa Barbara International Film Festival 2022 / Full Frame Documentary Film Festival 2022 / IDFA 2021 

Filmografie: Adam Isenberg: Una vida sin palabras (2011); Senem Tüzen: Motherland (2015) / Fareler (2005)

SINOPSIS

RO

Producția ficțională abundă de opere care pornesc de la premiza unui individ care, aflând că zilele îi sunt numărate, se aruncă cu înflăcărare în realizarea celor mai scumpe dorințe ale sale, pe care grijile cotidiene minore i le ascunseseră până atunci. În aceste scenarii, moartea acționează ca un revelator pentru viață, am putea spune chiar - cu o urmă de cinism tipic pep-talk-ului neoliberal - ca o experiență pozitivă. Filmul semnat de Noah Arjomand, Adam Isenberg și Senem Tüzen prezintă o realitate considerabil mai crudă, unde revelația constă mai curând în cât de fragile, ori pur și simplu neadevărate, erau fundațiile acestei vieți cotidiene atât de ponegrită în ficțiuni. Viața lui Kathryn, mama co-regizorului Noah Arjomand, dinaintea declanșării sclerozei amiotrofice care îi incapacitează treptat corpul până la pierderea funcțiilor vitale este evocată doar succint prin introducerea unor materiale de arhivă: întrevedem un mediu intelectual burghez și o femeie dedicată familiei. Majoritatea filmului, ale cărui cadre realizate cu o cameră atașată deasupra scaunului cu rotile al bolnavei sunt narate chiar de aceasta, se concentrează însă asupra prezentului, în care toate certitudinile lui Kathryn, de la controlul propriului trup la iubirea și susținerea soțului, se năruie. Ceea ce rămâne sunt certuri nesfârșite, brutale și tragic de inegale - femeia neputându-se exprima decât cu ajutorul aparatelor, - dezgust, umilință și deznădejde, dar și, în mod aproape miraculos, niște momente de tandrețe și chiar de umor, toate învârtindu-se în jurul nunții fiicei lui Kathryn, ultimul eveniment la care aceasta ține să participe. (Liri Alienor Chapelan) 

EN

Fiction abounds in works which start from the premise of an individual who, finding out that their days are numbered, throws themselves into the realization of their most cherished wishes, which their minor daily worries kept hidden from them. In these scenarios death acts as an eye-opener for life; we could even say – with a hint of neoliberal pep talk cynicism - as a positive experience. The film authored by Noah Arjomand, Adam Isenberg, and Senem Tüzen presents a considerably harsher reality, where the revelation rather lies in how fragile, or simply untrue were the foundations of this everyday life which has been so smeared in fictions. The life of Kathryn, co-director Noah Arjomand’s mother, before the onset of the amyotrophic sclerosis which gradually incapacitates her body until she loses her vital functions is only briefly evoked through the introduction of archival materials: we get a glimpse of a bourgeois intellectual environment and a woman dedicated to her family. The movie, narrated by her and featuring shots taken with a camera attached above her wheelchair, focuses predominantly on the present, where all of Kathryn’s certainties, from being able to control her own body to her husband’s love and support, crumble. What remains are endless, brutal, and tragically unequal arguments – the woman can only express herself through aided by devices -, disgust, humiliation, and hopelessness but also, almost miraculously, some moments of tenderness and even humour, all centered around the wedding of Kathryn’s daughter, the last event she wants to attend. (Liri Alienor Chapelan)

Stay Up To Date With Your Favorite Events